• Aktualności

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

      • Inauguracja nowego roku szkolnego rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym, podczas któej naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice zgromadzili się na sali gimnastycznej. Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich, życząc wysokich osiągnięć, wspaniałych wrażeń i nowych przyjaźni w nowym roku. Szczególnie zostali także przywitani nowi uczniowie - nieco zawstydzone i wystraszone pierwszaki. 

       Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie jak najlepszy dla wszystkich.

      • Zapisy na dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 01.09 – 10.09.2022r.

       Karty zapisu dostarczamy do  osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0”.

       Karty zgłoszeniowe łącznie z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus”.

       Karta zapisu na dozywianie.pdf

       Karta zapisu na dozywianie - Karta Duzej Rodziny.pdf

      • Dojazdy do szkoły

      • Rodzice dzieci, które będą korzystały w roku szkolnym 2022/2023 z autobusu szkolnego proszeni są o złożenie deklaracji na dowóz. Bez wypełnionej deklaracji dziecko nie będzie ujęte w zamówieniu na bilety miesięczne. 

       Deklaracja do pobrania poniżej lub ze szkoły. Wypełnioną deklarację można złożyć w sekretariacie, ewentualnie przesłać skan na adres: spkolbiel@kolbiel.pl. Bardzo prosimy o dopełnienie formalności do 31.08.2022r.

       Informacja dotyczy wszystkich dzieci, zarówno z oddziałów przedszkolnych jak i z klas 1-8 (również uczniów, którzy wcześniej korzystali z dowozów – deklarację składamy na każdy rok szkolny).

       Do pobrania:

       DEKLARACJA_na_dowoz.docx

      • Pożegnanie Nauczycieli odchodzących na emeryturę

      • 24 sierpnia 2022 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej oficjalnie zostały pożegnane panie, które przepracowały w naszej Szkole wiele lat, a podjęły decyzję o zakończeniu pracy zawodowej i odejściu na emeryturę. Osoby te, to wspaniałe nauczycielki, których brak na pewno odczujemy jako społeczność szkolna. 

       Pani Maria Elżbieta Święch - przepracowała w naszej szkole 42 lata, pełniła funkcję nauczyciela, wychowawcy, przez 12 lat była wicedyrektorem. Pomocna i wrażliwa na potrzeby uczniów i nauczycieli.
       Jej praca, życzliwość i dobroć zostaną zapamiętane i będą wspominane długo. 

       Pani Małgorzata Belkiewicz - wieloletni nauczyciel, wychowawca, pedagog. Organizatorka wyjazdów turystycznych. To ona "odkryła" na nowo wycinanki kołbielskie, zakładając w szkole kółko wycinankarskie, które przez wiele lat wspaniale promowało naszą szkołę i kulturę kołbielską. 

       Pani Mirosława Adamska - wieloletnia katechetka, wspaniały zaangażowany nauczyciel, organizatorka wielu przedstawień o tematyce religijnej, jasełek i innych. 

       Składamy wielkie podziękowania, życzymy dużo zdrowia i wspaniałego zasłużonego odpoczynku.