• Wpłaty

    • Wpłaty

    • Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

     Prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta:

     Bank Spółdzielczy w Kołbieli: 30 9226 0005 0055 0299 2000 0010

     W tytule przelewu należy podać:  imię i nazwisko dziecka oraz klasę.