• Pedagog

    • Pedagog 2022/2023

    • Pedagog szkolny: p. Elżbieta Spanier, p. Grażyna Główka

     Godziny pracy: p. Elżbieta Spanier Godziny pracy: p. Grażyna Główka

     pon. 8.00 - 10.30
     wt. 8.00 - 15.30
     śr. 14.40 - 16.10
     czw. 8.00 - 15.30
     pt. 8.00 - 13.15


     pon. 9.55 - 15.40
     wt. 11.00 - 15.40
     śr. 8.10 - 15.40
     czw. 8.00 - 15.40
     pt. 8.00 - 13.00
      


     Drogi Uczniu

     Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

     • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
     • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
     • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
     • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
     • Zauważyłeś, że z Twoim kolegą dzieje się coś złego;
     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

     Pamiętaj

     • Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
     • Zapewni dyskrecję i anonimowość.
     • Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

     Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz.

     To również miejsce, gdzie wychowawcy, pedagog i nauczyciele mogą okazać Ci wsparcie.

     • Nie chowaj się przed nimi!
     • Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!
     • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe!
     • Nie czuj się niczemu winien! Winny jest tylko ten, kto Cię skrzywdził!
     • Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz swoje strachy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie, pokonasz wiele trudności!
     • Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych i przyjaznych Ci ludzi!

     Drogi Rodzicu

     Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego gdy:

     • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
     • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.
     • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
     • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
     • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
     • Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

     Zadania szkolnego pedagoga 

     1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

     2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  postulowanie zorganizowania dla ucznia dodatkowych zajęć, w tym: rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętność uczenia się, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

     3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych; 

     4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie; 

     5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej); 

     6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety); 

     7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów .