• Logopeda

    • Logopeda

    • Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie,
     to zawsze musimy opierać się na mowie.”

     Rudolf Steiner

     Logopeda:
     p. Karolina
     Tomaszewska, p. Monika Zawadka

     Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024:

     p. Karolina:

     poniedziałek 8.00-14.40
     wtorek 8.00-14.30
     środa 8.00-14.10
     czwartek 8.00-13.10
     piątek 8.00-12.30

     p. Monika:

     poniedziałek 12.10 - 14.40
     wtorek 8.10 - 13.55
     środa 12.10 - 14.25
     czwartek -----
     piątek 8.10 - 12.40

     Do zadań logopedy należy:

     1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
     2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli .
     3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
     4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
     5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
     6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Warto pamiętać, że większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub załagodzić, ale warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców z logopedą oraz codzienna praca z dzieckiem w domu.

     Dla rodziców o pracy logopedy - opracylogopedy.pdf