• Zebrania z Rodzicami

    • Zebrania z Rodzicami 2022/2023


    • 21 IX 2022 r. – Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2022/23 - godz.17.00;


     21 IX 2022 r. – Zebranie Rady Rodziców –  godz.18.30;   

                                         

     01 - 02 II 2023 r. – Podsumowanie pracy za I półrocze - godz. 17.00.     DNI OTWARTE 


     16 XI 2022 r. - Klasy I -VIII   –  godz. 17.00 – 19.00;


     23 XI 2022 r. – Oddziały przedszkolne. Zapoznanie z diagnozą wstępną godz. 17.00 – 19.00


     04 I 2023 r. – Klasy I – VIII – godz. 17.00 – 19.00;


     19 IV 2023 r. – klasy I – VIII – godz. 17.00 – 19.00;


     26 IV 2023 r.– Oddziały przedszkolne -  zapoznanie z gotowością szkolną godz. 17.00 – 19.00;


     07 VI 2023 r. – Klasy I-VIII. Zapoznanie z proponowaną oceną roczną godz. 17.00 – 19.00.