• Zebrania z Rodzicami

    • Zebrania z Rodzicami 2023/2024

    • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     20 IX 2023 r. – Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2023/24 - godz.17.00;

     20 IX 2023 r. – Zebranie Rady Rodziców –  godz.18.30;

     01 - 02 II 2024 r. – Podsumowanie pracy za I półrocze - godz. 17.00.

     DNI OTWARTE 

     15 XI 2023 r. - Klasy I -VIII   –  godz. 17.00 – 19.00;

     22 XI 2023 r. – Oddziały przedszkolne. Zapoznanie z diagnozą wstępną

      godz. 17.00 – 19.00

     03 I 2024 r. – Klasy I – VIII – godz. 17.00 – 19.00;

     17 IV 2024 r. – klasy I – VIII – godz. 17.00 – 19.00;

     24 IV 2024 r.– Oddziały przedszkolne -  zapoznanie z gotowością szkolną

     godz. 17.00 – 19.00;

     05 VI 2024 r. – Klasy I-VIII Zapoznanie z proponowaną oceną roczną 

     godz. 17.00 – 19.00