• Zebrania z Rodzicami

    • Zebrania z Rodzicami 2021/2022

    • 22 IX 2021 r. – Zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2021/22 - godz.17.00;

     22 IX 2021 r. – Zebranie Rady Rodziców –  godz.19.00;                                       

     27 - 28 I 2022 r. – Podsumowanie pracy za I półrocze - godz. 17.00.

      

     DNI OTWARTE 

     17 XI 2021 r. - Klasy I -VIII   –  godz. 17.00 – 19.00;

     24 XI 2021 r. – Odziały przedszkolne. Zapoznanie z diagnozą wstępną  godz. 17.00 – 19.00

     04 IV 2022 r. – Klasy I – VIII – godz. 17.00 – 19.00;

     27 IV 2022 r.– Oddziały przedszkolne Zapoznanie z gotowością szkolną godz. 17.00 – 19.00;

     08.VI.2022r. - Klasy I-VIII. Zapoznanie z proponowaną oceną roczną  godz. 17.00 – 19.00.