• Zebrania z Rodzicami

    • Zebrania z Rodzicami 2020/2021

    • 16.09.2020 zebranie z rodzicami - 17.00, 17.30

     16.09.2020 - Zebranie Rady Rodziców - 19.00

     4 - 5.02.2021 - Podsumowanie pracy za I półrocze - 17.00

     Dni otwarte - online:

     18.11.2020 - klasy I - VIII - 17.00 - 19.00

     25.11.2020 - Zapoznanie z diagnozą wstępną - oddziały przedszkolne - 17.00 - 19.00

     14.04.2021 - klasy I - VIII - 17.00 - 19.00

     28.04.2021 - Zapoznanie z gotowością szkolną - oddziały przedszkolne - 17.00 - 19.00

     9.06.2021 - klasy I - VIII - 17.00 - 19.00 - zapoznanie z proponowaną oceną roczną.