• RODO

    • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

    • Szanowni Państwo

     Od 25 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

     Treść Rozporządzenia (pdf) - rodorozp.pdf

     Klauzula informacyjna (docx) - klauzula.pdf

     Oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
     danych osobowych (doc) - oswiadczenierodo.pdf

     Szanowni Państwo, prosimy o pilne wypełnienie oświadczenia rodzica/opiekuna i dostarczenie go do wychowawcy klasy.