• Świetlica

    • Świetlica

    • Godziny pracy świetlicy:

     Poniedziałek 7.00 – 17.00

     Wtorek - 7.00 – 17.00

     Środa - 7.00 – 17.00

     Czwartek - 7.00 – 17.00

     Piątek - 7.00 – 17.00

     Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
     Jako wychowawcy świetlicy staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci.
     Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie. Wszelkie zadania oraz ćwiczenia integrujące grupę dają możliwość nawiązywania dobrych relacji z kolegami i koleżankami, a także wychowawcami.
     Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami. Dokładamy wszelkich starań, by wzmacniać zachowania pozytywne wśród uczniów oraz uczyć, szacunku do siebie oraz innych.

     W świetlicy szkolnej organizujemy różnorodne zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze m.in.

     • gry i zabawy integracyjne;

     • zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek);

     • zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych);

     • nauka własna, odrabianie zadań domowych;

     • zajęcia czytelnicze, bajkoterapia;

     • korzystanie ze sprzętu audiowizualnego.

     Największą popularnością wśród naszych uczniów cieszą się zajęcia plastyczno – techniczne, podczas których dzieci wykonują ciekawe prace różnorodnymi technikami plastycznymi. Uczniowie z chęcia angażują się w organizowanych na świetlicy zajęciach ruchowych, sportowych i czytelniczych, a także wszelkich konkursach.