• Świetlica

    • Świetlica

    • Zapisy_do_świetlicy_szkolnej  2021/2022.doc 

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe, powrót autobusem do domu lub oczekując na rodziców.
     W naszej szkole ze świetlicy szkolnej korzysta 197  uczniów klas I – VIII.

     Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach ,  jak również zaproponowanie różnych form aktywnego spędzenia czasu wolnego, rozbudzania aktywności twórczej.

     Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

     Poniedziałek 7.00 – 17.00

     Wtorek - 7.00 – 17.00

     Środa - 7.00 – 10.40; 11.40 – 17.00

     Czwartek - 7.00 – 10.40; 11.40 – 17.00

     Piątek - 7.00 – 17.00

     W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia prac domowych, odpoczynku po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych . Ponadto mogą  brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach.

     Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie i dotyczą: najbliższego otoczenia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów, wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, uroczystości i świąt szkolnych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, treści patriotycznych – historii Polski, kultywowania tradycji narodowych.

              Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczno - techniczne, na których dzieci wykonują ciekawe prace różnymi technikami plastycznymi, oraz zajęcia ruchowe, sportowe i czytelnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry i zabawy edukacyjne. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.