• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
      • Drodzy Rodzice

       lista_dzieci_zakwalifikowanych.pdf

       Z uwagi na ograniczone funkcjonowanie naszej szkoły, na podstawie § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r, poz. 493 z późn. zm.) – poniżej przedstawiamy Państwu listę dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej placówce.

      • Najciekawsze zdjęcie

       Wyniki konkursu na NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z CZASÓW KWARANTANNY!

       Dziękuję wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. Bardzo mnie cieszy duże zainteresowanie konkursem fotograficznym oraz fakt, że podchodzicie do sytuacji kwarantanny odpowiedzialnie i pozostajecie w domu, zajmując się nauką, czytaniem i rozwijaniem pasji. To dobrze, że aktywnie uczestniczycie w lekcjach, jak również bierzecie udział w konkursach. Cieszę się, że chcieliście uwiecznić ten niezwykły czas w formie fotograficznej i wziąć udział w konkursie bez wychodzenia z domu #zostańwdomu.

      • Problemy z dziennikiem

       Szanowni Państwo, drodzy uczniowie informujemy, że problemy z korzystaniem z dziennika librus wynikają z przeciążenia serwerów i nie leżą po stronie szkoły. Musimy uzbroić się w cierpliwość.

      • Komunikat

       Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r, poz. 492)

       szkoła będzie zamknięta do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

      • Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych

       Mimo trudnej sytuacji i nieobecności w szkole chcielibyśmy przeprowadzić coroczny Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. Mamy nadzieję, że przebywanie w domu sprzyja wspólnemu wiciu palm i znajdą się uczestnicy konkursu.
       Przedłużamy termin oddawania prac. Palmy wraz ze zgłoszeniem i metryczką opiekun może przynieść do Szkoły Podstawowej w Kołbieli. W wejściu pracownik szkoły odbierze prace i przekaże organizatorom. Czekamy na Wasze palmy do wtorku, 31 marca.

      • Szanowni Państwo

       W związku z zaleceniem Premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie placówki oświatowe zawieszają działalność. W dniach 12 i 13 marca br. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli zapewnia dzieciom opiekę – bez prowadzenia zajęć dydaktycznych, natomiast od poniedziałku 16 marca br. będzie całkowicie zamknięta dla uczniów.

      • Szkolny Przegląd Talentów

       W dniu 28 lutego b.r. w Szkole Podstawowej w Kołbieli odbył się Przegląd Talentów. Organizatorami tej imprezy były: p. Małgorzata Żelazowska, p. Karolina Tomaszewska oraz p. Elżbieta Spanier.

       Przegląd prowadziły uczennice klasy VIII b, a uczniowie z klasy VIIA odpowiadali za nagłośnienie i obsługę techniczną.

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 707791
    • brak danych
   • Librus Synergia
   • Godziny dzwonków

    Poniedziałek 06.04.2020
   • Galeria zdjęć

    • Bal karnawałowy 2020
    • Szkolny Przegląd Talentów
    • Dzień Bezpiecznego Internetu
    • Apel podsumowujący I półrocze
    • Jasełka 2020
    • Jaselka 2019
    • Konkurs na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe 2019 r
    • Mikołajki
    • Ewakuacja
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Tygodniowe menu

    • Poniedziałek06. 04.
    • Śniadanie
     brak danych
    • <b> Obiad </b>
     brak danych
    • Przekąska
     brak danych
    • Wtorek07. 04.
    • Śniadanie
     brak danych
    • <b> Obiad </b>
     brak danych
    • Przekąska
     brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
   • spkolbiel@kolbiel.pl
   • 25 757 30 25
   • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
   • Pani Agata Michalczyk
   • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
  • Logowanie