• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
      • WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ROK SZKOLNY 2020/2021

       1. Kapcie w worku podpisane

       2. Strój gimnastyczny w worku nie w reklamówce (koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodenki) (podpisane)

       3. Ręcznik papierowy- 2 rolki

       4. Chusteczki higieniczne w pudełku - 3 opakowania

       5. Chusteczki nawilżane- 2 szt.

       6. Ryza białego papieru xero.

       7. Blok kolorowy rysunkowy dwustronny: A4- 2 szt.

      • Żegnaj Szkoło, witajcie Wakacje!

       Ten rok szkolny był pełen niespodzianek i zaskakujących zwrotów akcji.

       Dzień 26 czerwca 2020 roku zapadnie jednak w pamięci jako nietypowe zakończenie roku. W związku z sytuacją reżimu sanitarnego nie było uścisków i buziaków na pożegnanie. Było jednak jak zwykle miło i serdecznie. Łzy wzruszenia pojawiły się zwłaszcza na twarzach wychowawców klas ósmych, którzy żegnali się już na zawsze ze swoimi „szkolnymi dziećmi”. Nasza Szkoła wypuszcza w świat następne pokolenie Absolwentów. Naszym drogim Ósmoklasistom życzymy jak najlepszych wyników z egzaminów, dostania się do wymarzonej szkoły średniej i realizacji życiowych planów i marzeń.

      • NA ONLAJNIE TEŻ JEST FAJNIE

       ….my się nie dajemy
       na kwarantannie aktywnie pracujemy...

       Na początku był chaos. Początkowo wszyscy poruszaliśmy się jak we mgle, błądząc, szukając najlepszych rozwiązań, aż w końcu okiełznaliśmy bestię:

       Komputer i Internet nie miały przed nami tajemnic – zaczęliśmy od grup na Messenger i innych komunikatorach. Zostaliśmy mistrzami w obsłudze Librusa, odbieraniu i wysyłaniu załączników. Korzystaliśmy z różnych aplikacji. Następnie wkroczyliśmy na wyższy poziom – rozpoczęliśmy lekcje na zoomie, a potem już tylko Teamsy, Teamsy, Teamsy...

      • Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

       Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020, niestety dzień jego zakończenia będzie inny niż zwykle, tak jak nauka w ostatnich miesiącach była inna. Wszystkich nas ta nowa rzeczywistość dużo kosztowała, było bardzo trudno, ale zbliża się czas upragnionych wakacji i zasłużonego odpoczynku.
       Drodzy Uczniowie gratuluję Wam wyników, mam nadzieję, że jesteście z nich zadowoleni. Niestety ze względu na obecne okoliczności, nie będziemy mogli wręczyć Wam nagród książkowych w dzień zakończenia roku. Nie martwcie się Wasza praca zostanie nagrodzona, jak tylko uda nam się zorganizować dostarczenie nagród książkowych do szkoły i przygotować je do wręczenia, to na pewno do Was trafią, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa epidemiologicznego. Może to będzie we wrześniu, teraz jeszcze tego nie wiemy.

      • PODZIĘKOWANIA

       My, uczniowie klas ósmych pragniemy z całego serca podziękować Nauczycielom, Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w naszą edukację oraz wychowanie, za ogromną cierpliwość i okazaną sympatię.

       Ciepło będziemy myśleć o naszych pierwszych nauczycielach, którzy pomagali nam stawiać niezdarne litery i byli przewodnikami w początkach naszej nauki. Dziękujemy także i tym nauczycielom, którzy poszerzali naszą wiedzę w starszych klasach, czynili ją dostępną i zrozumiałą. Dziękujemy za dar języków obcych, logicznego myślenia, wykute regułki, doświadczenia chemiczne, znajomość fauny i flory, umiejętność określania szerokości geograficznych, rozumienia poezji, poznanie dziejów naszej ojczyzny, za śpiewane piosenki, paletę barw, za gimnastyczne ewolucje na koźle, za książki, o które nie zawsze dbaliśmy, za naukę pisania na klawiaturze komputera, a najbardziej dziękuje

      •  ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, PAMIĘTAMY!

       Z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża uczniowie naszej szkoły wykonali okolicznościowe laurki. Różnorodne pomysły i staranne wykonanie świadczą o ich dużym zaangażowaniu w wykonywane prace plastyczne . Są też dowodem pamięci, szacunku i miłości wobec największego Polaka w naszej historii.

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 810495
    • brak danych
   • Librus Synergia
   • Godziny dzwonków

    Czwartek 16.07.2020
   • Galeria zdjęć

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
    • Laurki z okazji 100 rocznicy Jana Pawła II
    • Egzamin Ósmoklasisty
    • Uczniowie podczas pracy zdalnej
    • Bal karnawałowy 2020
    • Szkolny Przegląd Talentów
    • Dzień Bezpiecznego Internetu
    • Apel podsumowujący I półrocze
    • Jasełka 2020
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Tygodniowe menu

    • Czwartek16. 07.
    • Śniadanie
     brak danych
    • <b> Obiad </b>
     brak danych
    • Przekąska
     brak danych
    • Piątek17. 07.
    • Śniadanie
     brak danych
    • <b> Obiad </b>
     brak danych
    • Przekąska
     brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
   • spkolbiel@kolbiel.pl
   • 25 757 30 25
   • ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel
   • Pani Agata Michalczyk
   • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
  • Logowanie