• Aktualności

      • Informacja od Wójta

      • Szanowni Państwo,

       Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej

        im. Armii Krajowej w Kołbieli

       W budynku szkoły trwają prace remontowe pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli”, polegające na wykonaniu robót remontowych istniejącej instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz wymianie kotłów (pieców) i urządzeń z nimi związanych, wykonywaną przez firmę HYDRATEC Sp. z o.o. Firma została wyłoniona jako drugi oferent w drugim postępowaniu przetargowym. Z uwagi na fakt, że najkorzystniejszy, wyłoniony w przetargu oferent odmówił podpisania umowy w wyznaczonym terminie (zrezygnował z wykonania prac). Zamawiający – Gmina Kołbiel – zmuszony został do wyłonienia kolejnego wykonawcy.  Gmina Kołbiel zgodnie z prawem musiała zachować wszystkie terminy wynikające przepisów prawa zamówień publicznych. Dodatkowo należało zabezpieczyć wyższe wynagrodzenie dla obecnego Wykonawcy o około 500 000,00 zł, co wymagało znalezienia dodatkowych środków finansowych i zwołania posiedzenia Rady Gminy Kołbiel. Pozyskana na remont szkoły kwota 2 550 000,00 zł pozwalała na podjęcie prac, do których Zamawiający przygotował się już dużo wcześniej.

       Pomimo ryzyka zagrożenia terminu zakończenia prac – do końca wakacji – Gmina Kołbiel postanowiła wykonać bardzo potrzebny remont szkoły, który ogólnie kosztować będzie 3 490 000,00 zł. Jest to największy remont szkoły od czasów II wojny światowej.

       Firma rozpoczęła prace remontowe dopiero od dnia 17 lipca 2023 r., które miały trwać do 01.09.2023 r. Ze względu na ogromny zakres zadania wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania umowy do końca września 2023 r.        

       Nie mniej jednak czynimy starania by nowy rok szkolny 2023/2024 rozpoczął się zgodnie z planowaną organizacją roku. Na pewno nie będzie to łatwe, ale w porozumieniu z Dyrektor szkoły Panią Agatą Michalczyk ustaliliśmy, że wszystkie zajęcia będą odbywały się na dwie zmiany w starej części szkoły i nadbudowanej części szkoły do łącznika dużej sali sportowej. Część klas będzie uczyła się w budynku Urzędu Gminy Kołbiel - udostępniliśmy trzy sale oraz w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołbieli – udostępniono 1 salę. Jako organ prowadzący dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wszystkie zajęcia odbywały się w wyremontowanym budynku szkoły, by sukcesywnie oddawane były do użytku potrzebne sale lekcyjne i pomieszczenia szkolne. Znając tak duży zakres prac remontowych cieszyć powinna modernizacja naszej szkoły. Jednak wymagać to będzie od nas wszystkich zrozumienia, że nie jest to zamierzone opóźnienie ze strony Zamawiającego - Gminy Kołbiel. Wykonanie tych prac będzie skutkowało większym komfortem pracy, oszczędnościami w utrzymaniu obiektu, brakiem ciągłych napraw i problemów konserwacyjnych.

                Licząc na zrozumienie wszystkich jednocześnie bardzo przepraszam za wszelkie utrudnienia, które wystąpią w rozpoczynającym się roku szkolnym 2023/2024.

                                                                                                                                         Z uszanowaniem

       Wójt Gminy Kołbiel

                                                                                                                                             Adam Budyta

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

      • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. (poniedziałek).

       O godzinie 9.00 msza święta w kościele p.w. Św. Trójcy w Kołbieli z udziałem pocztu sztandarowego,

       Około godziny 10.00 klasy II – VIII ustawiają się z wychowawcami na kostce przed budynkiem szkoły, a następnie wchodzą  wejściem ewakuacyjnym i  udają się do sal lekcyjnych (brązowe drzwi koło stołówki, którymi również będą opuszczać budynek po spotkaniach klasowych).

       Po zakończeniu uczniowie klas 4 – 8 z wychowawcami przechodzą do harcówki w celu odebrania zeszytów ćwiczeń 4 – 5 szt. (proszę zabrać z domu torbę lub plecak).

       Godzina 10.00 klasy I wraz z Rodzicami wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły.

       W holu spotykają się z p. Dyrektor na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Po zakończeniu uczniowie klas pierwszych przechodzą z wychowawcami do przypisanych sal.

       Godzina 11.00 dzieci z zerówek wraz z Rodzicami spotykają się w holu głównym z p. Dyrektor, a następnie z przechodzą z wychowawcami do swoich sal.

       Dowozy w dniu 4 września 2023r. będą o godzinę później niż w dni nauki szkolnej. Odwozy uczniów po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przewidziane są około godz. 11.15.

      • Ogłoszenie - dot. zerówek

      • Prosimy, aby rodzice dzieci przyjętych do zerówki nie kupowali podręcznika do j. angielskiego. Właściwy tytuł pojawi się na stronie internetowej szkoły 23 sierpnia.