• Kadra

  • Kadra kierownicza

    • Agata Michalczyk
    • Agata MichalczykDyrektor
    • Joanna Jesion
    • Joanna JesionWicedyrektor
    • Dorota Cieplińska
    • Dorota CieplińskaWicedyrektor
    • Andrzej WielgołaskiKierownik świetlicy
  • Nauczyciele

    • Monika AntosiewiczEdukacja wczesnoszkolna
    • Ilona Araszkiewicz-Michalska Wychowanie fizyczne
    • Marcin Bąbel Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Beata Badurek Język polski
    • Katarzyna Barcikowska-Żaczek Edukacja wczesnoszkolna, EDB
    • Aneta BartnickaJęzyk polski
    • Tomasz Bartnicki Wychowanie fizyczne, Informatyka
    • Magdalena Bieńkowska Geografia, Świetlica
    • Edyta Bocian Edukacja przedszkolna,
    • Katarzyna Bogdańska Edukacja wczesnoszkolna, biologia
    • Elżbieta Budyta Edukacja wczesnoszkolna
    • Paweł Budyta Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Dorota Cieplińska Historia, Przyroda
    • Małgorzata Dróżdż Język angielski
    • Katarzyna Galas Historia
    • Grażyna Główka Pedagog specjalny
    • Marek Gontarz Wychowanie fizyczne,
    • Ewa Górka Język angielski, Doradztwo zawodowe
    • Joanna Jesion nauczyciel wspomagający, WDŻ
    • Jolanta Kaczorek Język polski
    • Magdalena Konca Matematyka
    • Aneta Kondejn-l wspomagający,
    • Marlena Kosno Matematyka, administrator librus
    • Agnieszka Maciąg WOS, n-l wspomagający
    • Zofia Macios Religia
    • Renata Mazek Matematyka
    • Małgorzta Michałowicz Biologia
    • Ewa Możdżonek Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna
    • Alicja Pacek Język polski
    • Anna Piętka Język rosyjski, n-l wspomagający
    • Bartłomiej Piętka Historia, Bibliotekarz
    • Sylwia Piętka-Wicick Język rosyjski
    • Agnieszka Prasułaedukacja wczesnoszkolna
    • Beata Prokurat Edukacja wczesnoszkolna
    • Anna Rogowska-Piętka Fizyka, Technika
    • Anna Rola Nauczyciel wspomagający
    • Dorota Rosłaniec Edukacja wczesnoszkolna
    • Aneta Rosochacka-Wykieł Język polski
    • Ewa Sajdak Język angielski
    • Katarzyna Sęk edukacja wczesnoszkolna
    • Elżbieta Spanier Pedagog, WDŻ
    • Grażyna Sujak Bibliotekarz
    • Karolina Tomaszewska Logopeda
    • Bartłomiej Wiesner język rosyjski, język angielski, informatyka, administrator librus
    • Teresa Zawada Edukacja wczesnoszkolna
    • Monika ZawadkaEdukacja przedszkolna
    • Małgorzata Żelazowska Plastyka, Muzyka
    • Marzena Muchan-l świetlicy
    • Katarzyna Smolak-Cicheckapsycholog
    • Monika RedaEdukacja przedszkolna
    • Katarzyna Chwesiukedukacja przedszkolna
    • Iwona Wrzosek n-l świetlicy
    • Olga Zduńczyk edukacja przedszkolna
    • Aneta Bajsztokn-l świetlicy
    • Beata Bogdańskaedukacja przedszkolna
    • Bogumiła Chciałowskan-l świetlicy
    • Karolina DudekJęzyk rosyjski
    • Anna Ratajczykreligia
    • Marta Ratter-JarząbekChemia
    • Ewelina Tyszkon-l wspomagający
    • Andrzej Wielgołaskin-l świetlicy
    • Paulina Żuraweklogopeda, n-l świetlicy
  • Wychowawcy klas

    • Katarzyna ChwesiukJeżyki
    • Edyta BocianBiedronki
    • Beata BogdańskaMotylki
    • Monika RedaŻabki
    • Katarzyna Sęk1 A
    • Monika Antosiewicz1 B
    • Beata Prokurat1 C
    • Agnieszka Prasuła2 A
    • Dorota Rosłaniec2 B
    • Ewa Możdżonek2 C
    • Katarzyna Barcikowska-Żaczek3 A
    • Elżbieta Budyta3 B
    • Teresa Zawada3 C
    • Renata Mazek4 A
    • Aneta Rosochacka-Wykieł4 B
    • Małgorzata Żelazowska4 C
    • Karolina Dudek5 A
    • Tomasz Bartnicki5 B
    • Paweł Budyta5 C
    • Marlena Kosno6 A
    • Anna Rogowska-Piętka6 B
    • Jolanta Kaczorek6 C
    • Beata Badurek7 A
    • Magdalena Bieńkowska7 B
    • Ewa Górka8 A
    • Marek Gontarz8 B
    • Marcin Bąbel8 C
    • Aneta Bartnicka8 D