• Kadra

  • Kadra kierownicza

    • Agata Michalczyk
    • Agata MichalczykDyrektor
    • Joanna Jesion
    • Joanna JesionWicedyrektor
    • Dorota Cieplińska
    • Dorota CieplińskaWicedyrektor
    • Andrzej WielgołaskiKierownik świetlicy
  • Nauczyciele

    • Monika AntosiewiczEdukacja wczesnoszkolna, n-l edukacji indywidualnej
    • Marcin Bąbel Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Beata Badurek Język polski
    • Katarzyna Barcikowska-Żaczek Edukacja wczesnoszkolna, EDB, n-l edukacji indywidualnej
    • Aneta BartnickaJęzyk polski
    • Tomasz Bartnicki Wychowanie fizyczne, Informatyka
    • Magdalena Bieńkowska Geografia, Świetlica
    • Edyta BocianWspomaganie, rewalidacja, n-l edukacji indywidualnej
    • Elżbieta Budyta Edukacja wczesnoszkolna, n-l edukacji indywidualnej
    • Paweł Budyta Wychowanie fizyczne, Świetlica
    • Dorota Cieplińska Przyroda
    • Katarzyna Galas Historia
    • Grażyna Główka Pedagog specjalny, pedagog, rewalidacja
    • Marek Gontarz Wychowanie fizyczne,
    • Ewa Górka Język angielski, Doradztwo zawodowe
    • Joanna Jesion nauczyciel wspomagający, WDŻ
    • Jolanta Kaczorek Język polski
    • Magdalena Konca Matematyka
    • Aneta Kondejn-l wspomagający, rewalidacja
    • Marlena Kosno Matematyka, administrator librus
    • Agnieszka Maciąg WOS, n-l wspomagający
    • Zofia Macios Religia
    • Renata Mazek Matematyka
    • Małgorzta Michałowicz Biologia
    • Ewa Możdżonek Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna
    • Alicja Pacek Język polski
    • Anna Piętka n-l wspomagający, rewalidacja
    • Bartłomiej Piętka Historia, Bibliotekarz
    • Sylwia Piętka-Wicick Język rosyjski
    • Agnieszka PrasułaEdukacja wczesnoszkolna, n-l edukacji indywidualnej
    • Beata Prokurat Edukacja wczesnoszkolna
    • Anna Rogowska-Piętka Fizyka, Technika
    • Anna Rola Edukacja wczesnoszkolna, n-l edukacji indywidualnej, rewalidacja
    • Dorota Rosłaniec Edukacja wczesnoszkolna
    • Aneta Rosochacka-Wykieł Język polski
    • Ewa Sajdak Język angielski
    • Katarzyna Sęk Edukacja wczesnoszkolna, n-l edukacji indywidualnej, rewalidacja
    • Elżbieta Spanier Pedagog, WDŻ
    • Grażyna Sujak Bibliotekarz
    • Karolina Tomaszewska Logopeda
    • Bartłomiej Wiesner język rosyjski, język angielski, informatyka, administrator librus
    • Teresa Zawada Edukacja wczesnoszkolna
    • Monika ZawadkaEdukacja przedszkolna, logopedia
    • Małgorzata Żelazowska Plastyka, Muzyka
    • Marzena Muchan-l świetlicy
    • Katarzyna Smolak-Cicheckapsycholog
    • Monika RedaEdukacja przedszkolna
    • Katarzyna Chwesiukedukacja przedszkolna
    • Iwona Wrzosek Edukacja przedszkolna, n-l świetlicy
    • Olga Zduńczyk edukacja przedszkolna
    • Aneta Bajsztokn-l świetlicy
    • Beata Bogdańskaedukacja przedszkolna
    • Bogumiła Chciałowskan-l świetlicy
    • Karolina DudekJęzyk rosyjski, rewalidacja, n-l świetlicy
    • Anna Ratajczykreligia
    • Marta Ratter-JarząbekChemia
    • Ewelina Tyszkobiologia
    • Andrzej Wielgołaskin-l świetlicy
    • Malwina Czepkowskaj. angielski, n-l wspomagający, rewalidacja, n-l świetlicy
    • Robert Michalikj. angielski
  • Wychowawcy klas

    • Katarzyna ChwesiukJeżyki
    • Olga ZduńczykBiedronki
    • Beata BogdańskaMotylki
    • Monika RedaŻabki
    • Teresa Zawada1 A
    • Elżbieta Budyta1 B
    • Katarzyna Barcikowska-Żaczek1 C
    • Anna Rola1 D
    • Katarzyna Sęk2 A
    • Monika Antosiewicz2 B
    • Beata Prokurat2 C
    • Agnieszka Prasuła3 A
    • Dorota Rosłaniec3 B
    • Ewa Możdżonek3 C
    • Aneta Bartnicka4 A
    • Ewa Sajdak4 B
    • Marek Gontarz4 C
    • Renata Mazek5 A
    • Aneta Rosochacka-Wykieł5 B
    • Małgorzata Żelazowska5 C
    • Karolina Dudek6 A
    • Tomasz Bartnicki6 B
    • Paweł Budyta6 C
    • Marlena Kosno7 A
    • Anna Rogowska-Piętka7 B
    • Jolanta Kaczorek7 C
    • Beata Badurek8 A
    • Magdalena Bieńkowska8 B