• Psycholog

    • Psycholog 2020/2021

    • Godziny pracy psychologa:


     Psycholog dla dzieci:

     - wsparcie w trudnościach adaptacyjnych,  pomoc w poprawie relacji z rówieśnikami, budowanie dobrej samooceny, nauka radzenia sobie z emocjami;

     - formy pracy: rozmowa wspierająca, play therapy, socjoterapia z elementami choreoterapii, relaksacja, elementy terapii behawioralnej;

     Psycholog dla rodziców:

     - konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, z nauką i innych trudności zauważanych u dziecka;