• Skład RR

    • Skład RR

    • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      

     Przewodniczący Rady Rodziców -  Moczulski Robert

     Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Wielgoławski Kamil

     Sekretarz - Wielgołaska Beata

     Skarbnik - Zielińska Ewelina