• Skład RR

    • Skład RR

    • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

      

     Przewodniczący Rady Rodziców -  Moczulski Robert

     Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców - Wielgoławski Kamil

     Sekretarz - Wielgoławska Beata

     Skarbnik - Zielińska Ewelina