• Aktywna tablica

     • Rządowy Program Aktywna Tablica 2020 -2024

     • 05.01.2023 09:29
     • Informacje dotyczące Rządowego Programu Aktywna Tablica 2020-2024

      Aktywna Tablica 2020-2024 jest to kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Prawem udziału objęto szkoły kształcące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co umożliwia doposażenie szkół w narzędzia do terapii i wzbogaca warsztat pracy nauczycieli i szkolnych specjalistów.

     • więcej
     • Szkolny koordynator i zespoły nauczycielskie

     • 05.01.2023 09:36
     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli Pani Agata Michalczyk, w ramach realizacji zadań Rządowego Programu Aktywna Tablica 2020 - 2024, powołała szkolnego koordynatora i nauczycielskie zespoły w składzie:
     • więcej