• Aktualności

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r. odbędzie się według harmonogramu:

       Klasy II – VIII

       Przyjazd do szkoły o godzinę później według rozkładu dojazdu autobusów szkolnych z czerwca ubiegłego roku (zbiórka uczniów z miejscowości rozpocznie się ok. godz. 8.00). Około godziny 10.00 planowane są odjazdy do domu.

       - godz. 9.00 - uczniowie klas II – VIII wchodzą do szkoły bez osób towarzyszących i udają się na  spotkania z wychowawcami. W tym dniu nie będzie ogólnego spotkania z p. Dyrektor w sali gimnastycznej.

       Uczniowie klas II – III wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły, a klasy IV – VIII wejściem od podwórka do części C.

       Przydział sal:

       2a – s. 43

       2b – s. 44

       2c – s. 49

       3a – s. 52

       3b – s. 50

       3c – s. 51

       4a – s. 4

       4b – s. 5

       4c – s. 36 (świetlica)

       5a – s. 2

       5b – s. 8

       5c – s. 13

       6a – s. 14

       6b – s. 17 ( świetlica)

       7a – s. 10

       7b – s. 9

       7c – s. 7

       7d – s. 3

       8a – s. 11

       8b – s. 18

       8c – s. 1

       8d – s. 19

        

       Klasy I

       Na uroczystość uczniowie z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 10.00 – spotkanie p. Dyrektor z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z pierwszakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun ( bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do klas:

       1a – s. 41

       1b – s. 31

       1c – s. 42

        

       Oddziały przedszkolne

       Na uroczystość dzieci z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 11.00 – spotkanie p. Dyrektor z dziećmi oddziałów przedszkolnych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z przedszkolakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun (bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do sal. Przed wejściem do pracowni rodzice zobowiązani są nałożyć ochraniacze na obuwie.

       Spotkania w pracowniach:

       „Żabki” – s. 39

       „Motylki” – s. 25

       „Biedronki” – s. 24

       „Jeżyki” – s. 38

      • Dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 01.09 – 10.09. 2021r.

       Karty zapisu dostarczamy do szkoły do osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „ wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus” - zakładka - organizacja szkoły – pliki szkoły – karta zapisu na dożywianie.

       karta zapisu na dożywnie.doc

       karta zapisu na dożywnie karta dużej rodziny.doc

       Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną liczba dzieci korzystających z dożywiania zostanie dostosowana do wytycznych GIS.

      • Pożegnanie Pani Grażyny Marek

      • Na emeryturę odeszła Pani Grażyna Marek – nauczycielka matematyki, wspaniały pedagog
        wychowawca pokoleń kołbielskiej młodzieży.

       Pani Dyrektor w imieniu własnym, Nauczycieli i całej społeczności szkolnej podziękowała za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.
       Naszej „świeżo upieczonej Emerytce” życzymy delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji.