• Aktualności

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r. odbędzie się według harmonogramu:

       Klasy II – VIII

       Przyjazd do szkoły o godzinę później według rozkładu dojazdu autobusów szkolnych z czerwca ubiegłego roku (zbiórka uczniów z miejscowości rozpocznie się ok. godz. 8.00). Około godziny 10.00 planowane są odjazdy do domu.

       - godz. 9.00 - uczniowie klas II – VIII wchodzą do szkoły bez osób towarzyszących i udają się na  spotkania z wychowawcami. W tym dniu nie będzie ogólnego spotkania z p. Dyrektor w sali gimnastycznej.

       Uczniowie klas II – III wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły, a klasy IV – VIII wejściem od podwórka do części C.

       Przydział sal:

       2a – s. 43

       2b – s. 44

       2c – s. 49

       3a – s. 52

       3b – s. 50

       3c – s. 51

       4a – s. 4

       4b – s. 5

       4c – s. 36 (świetlica)

       5a – s. 2

       5b – s. 8

       5c – s. 13

       6a – s. 14

       6b – s. 17 ( świetlica)

       7a – s. 10

       7b – s. 9

       7c – s. 7

       7d – s. 3

       8a – s. 11

       8b – s. 18

       8c – s. 1

       8d – s. 19

        

       Klasy I

       Na uroczystość uczniowie z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 10.00 – spotkanie p. Dyrektor z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z pierwszakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun ( bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do klas:

       1a – s. 41

       1b – s. 31

       1c – s. 42

        

       Oddziały przedszkolne

       Na uroczystość dzieci z okolicznych miejscowości przyjeżdżają i odjeżdżają własnym transportem.

       - godz. 11.00 – spotkanie p. Dyrektor z dziećmi oddziałów przedszkolnych i ich rodzicami w sali gimnastycznej.

       Na rozpoczęcie roku szkolnego z przedszkolakiem może wejść do szkoły wyłącznie jeden opiekun (bez osób towarzyszących). W budynku należy zdezynfekować ręce i mieć nałożoną maseczkę. Po uroczystości dzieci z rodzicami i wychowawcami udadzą się do sal. Przed wejściem do pracowni rodzice zobowiązani są nałożyć ochraniacze na obuwie.

       Spotkania w pracowniach:

       „Żabki” – s. 39

       „Motylki” – s. 25

       „Biedronki” – s. 24

       „Jeżyki” – s. 38

      • Dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 01.09 – 10.09. 2021r.

       Karty zapisu dostarczamy do szkoły do osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „ wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus” - zakładka - organizacja szkoły – pliki szkoły – karta zapisu na dożywianie.

       karta zapisu na dożywnie.doc

       karta zapisu na dożywnie karta dużej rodziny.doc

       Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną liczba dzieci korzystających z dożywiania zostanie dostosowana do wytycznych GIS.

      • Pożegnanie Pani Grażyny Marek

      • Na emeryturę odeszła Pani Grażyna Marek – nauczycielka matematyki, wspaniały pedagog
        wychowawca pokoleń kołbielskiej młodzieży.

       Pani Dyrektor w imieniu własnym, Nauczycieli i całej społeczności szkolnej podziękowała za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.
       Naszej „świeżo upieczonej Emerytce” życzymy delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji.

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.