• Aktualności

      • Dyskoteka szkolna 2019

      •  

                       W środę 9 października w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII. Zabawa rozpoczęła się o  godzinie 16.30 i trwała do 19.30. Organizacją imprezy zajął się Samorząd Szkolny wraz z opiekunami panią Sylwią Piętką- Wicik i panem Marcinem Bąblem. Nad bezpieczeństwem naszych szkolnych tancerzy czuwali: p. Monika Zawadka, p. Marlena Kosno, p. Joanna Jesion, p. Agnieszka Prasuła i p. Anna Rogowska- Piętka.

                       Rolę didżeja pełnił Aleksander Szeląg z klasy VII a i Filip Masny z klasy Vc. Nasi uczniowie potrzebowali chwili, aby poddać się tanecznym pląsom. Dość szybko do tańczących dołączali kolejni uczniowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane konkursy jak również taniec „Belgijka”, który wywołał wiele emocji. Największym zaskoczeniem była Fotobudka perfekcyjnie przygotowana przez ucznia Filipa Jasińskiego z VII b.  Wszyscy bardzo dobrze się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy. Niektórzy już nie mogą doczekać się kolejnej dyskoteki.

                                                                                                                                      Sylwia Piętka-Wicik

      • Malowany październik

      • Dnia 5 października 2019r. grupa uczniów naszej szkoły w składzie: Aleksandra Rosłaniec, Maria Szostak, Oliwia Zduńczyk, Anna Ocypa, Izabela Staros, Natalia Jałocha, Filip Jasiński, Izabela Możdżonek, Zuzanna Para, Michalina Kołak wraz z opiekunami p. Dorotą Cieplińską i p. Ewą Górką,   uczestniczyła w corocznym plenerze malarskim p.t.  „Malowany Październik”, zorganizowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. Zajęcia rozpoczęły się około godz. 11:00. Organizatorzy przygotowali dla uczestników farby akrylowe, sztalugi i płótna, jak  również koszulki, torby lniane oraz figurki zwierząt do ozdobienia. Wszyscy młodzi artyści pracowali z wielkim zaangażowaniem. Dla uczestników był przygotowany słodki poczęstunek, ciepła herbata oraz ognisko, na którym można było upiec kiełbaski. Zajęcia zakończyły się o godz. 13:00. Nasi uczniowie wykonali przepiękne prace, głównie przedstawiające kolorowy pejzaż jesienny. 
       Ewa Górka

      • Mądrzy Cyfrowi

      • to program, w którym od 15 września biorą udział uczniowie klasy 8 b. Program łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez nauczycieli informatyki Annę Piotrowską Pyrę i Bartłomieja Wiesnera oraz z wychowawczynią klasy 8 b Marleną Kosno. Organizatorem jest Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

       Uczestnicy Programu MC potwierdzają, że w pełni odpowiada on na potrzebę edukacji młodzieży w zakresie wartości moralnych i technologii cyfrowych. Zadaniem młodzieży będzie zrobić kampanię społeczną w szkole na wybrany temat z zakresu cyberprzemocy: hejt, cyberbullying, cyberstalking.

       MŁODZIEŻ O PROGRAMIE MĄDRZY CYFROWI:

       „Teraz dokładnie się dowiedziałem co to znaczy wzajemny szacunek”;

       „Będziemy korzystaćz różnych programów, aby stworzyć kampanię społeczną w szkole”.

       Więcej informacji:www.madrzycyfrowi.pl  www.facebook.com/MadrzyCyfrowi

                                                                   Anna Piotrowska-Pyra

      • Dojazdy do szkoły

      • ROZKLAD-JAZDY-AUTOBUSOW.pdf

       W związku z budową drogi krajowej S 17 oraz ciągłymi zmianami organizacji ruchu w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 rozkład jazdy autobusów na trasach dowozu do szkół nie ulegnie zmianie. Powyższa decyzja została podjęta i uzgodniona z wykonawcą przebudowy w/w odcinka drogi
       na terenie Gminy Kołbiel i przewoźnikiem obsługującym transport komunikacji publicznej Panem Januszem Wołoszką.

       Jeżeli w trakcie roku uwarunkowania ulegną zmianie wrócimy do analizy zmian kierunków dojazdów do szkół.

        

      • Zmiana rozkładu jazdy

      • Uprzejmie informujemy, że zaplanowana od dnia 9 września 2019 roku zmiana rozkładu jazdy nastąpi późniejszym terminie z uwagi na nieuzyskanie przez przewoźnika stosownych zezwoleń.

      • Stypendium szkolne na rok szk. 2019/2020

      • W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym informuję, że zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza lub ze strony Gminy Kołbiel. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 16 września 2019 r.

       Stypendium nie przysługuje:

       - uczniom klas zerowym,

       - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kołbiel

      • Rozpoczął się Nowy Rok szkolny…

      •  

       W poniedziałek 2 września 2019 roku 558 uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. O godz. 9.00 rodzice, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez proboszcza parafii   ks. Krzysztofa Abramowskiego, który w swoim kazaniu zachęcał dzieci i młodzież do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, aby w przyszłości stali się wartościowymi ludźmi.

       Po zakończonej mszy świętej cała społeczność szkolna udała się na salę gimnastyczną, gdzie uroczystego rozpoczęcia Nowego Roku szkolnego dokonała Pani Dyrektor Agata Michalczyk. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała Pani Dyrektor życząc rodzicom, nauczycielom i uczniom owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym. Serdecznie podziękowała za współpracę Pani Wicedyrektor Annie Piętce, którą na tym stanowisku zastąpi Pani Dorota Cieplińska, równie serdecznie przywitana przez zebranych na sali.

       W dalszej części nowa Pani Wicedyrektor Dorota Cieplińska odczytała listy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Nowi uczniowie zostali miło przyjęci przez koleżanki i kolegów ze starszych klas. Następnie Pani Wicedyrektor Elżbieta Święch zaprosiła poszczególne klasy z wychowawcami do przydzielonych sal i wtedy usłyszeliśmy pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/20.

       Życzymy Wam dobrego roku.

      • Dożywianie

      • karta-zapisu-na-dozywianie-dla-posiadaczy-karty-duzej-rodziny.pdf

       karta-zapisu-na-dozywianie.pdf       

       Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 02.09 – 10.09. 2019 r.

       Karty zapisu można składać:

       • u intendenta szkoły,
       • w sekretariacie szkoły,
       • oraz świetlicy szkolnej. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „ 0”.

       Karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły,

       świetlicy szkolnej oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus” - zakładka - organizacja szkoły – pliki

        

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

      • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020
       - 2 września 2019 r.

       Godz. 9.00 – Msza św. w  kościele;

       Godz. 9.50 – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych (mała salka gimnastyczna);

       Godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego klas I – VIII (duża sala gimnastyczna).

      • OGŁOSZENIE

      • Dotyczy:

       - uzupełnienie dokumentacji dzieci 5-letnich i 6-letnich w roku 2019/2020

       Zwracamy się do rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej szkole z prośbą o dostarczenie w terminie 1-31 sierpnia 2019 roku wypełnionej KARTY informacyjnej dziecka z oddziału przedszkolnego. Przedmiotową kartę pobrać można bezpośrednio ze strony (plik poniżej) lub z sekretariatu szkoły (w terminie wskazanym powyżej).

       KARTA_informacyjna_dziecka_z_oddzialu_przedszkolnego.pdf

      • Zakończenie roku klas ósmych i III gimnazjum

      • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zakończenie roku klas ósmych i III gimnazjum.

       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 klas                              III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej                          

       Cieszmy się z małych rzeczy,                                                                        

       bo na szczęście w nich zapisany jest.

                                         Słowa piosenki Sylwii Grzeszczak na długo pozostaną w pamięci ostatnich absolwentów Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga i pierwszych ósmoklasistów kończących Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli.                                                               

                 Dnia 18 czerwca o godz. 16.00 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas opuszczających szkołę. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandarów. Wraz ze sztandarem Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej został po raz ostatni wprowadzony sztandar Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Agata Michalczyk, która powitała gości zgromadzonych na sali, wśród  nich Pana Wójta Adama Budytę, Panią Dyrektor GZEA-z Bożenę Wilczek, Pana Przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Moczulskiego, nauczycieli, rodziców i jeszcze uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Przyszłym absolwentom pogratulowała ukończenia kolejnego etapu edukacji i życzyła każdemu dostania się do wymarzonej szkoły średniej. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że to czego nauczyli się w szkole podstawowej, na zawsze pozostanie w ich sercach i głowach i godnie będą reprezentować naszą placówkę na zewnątrz. Aby nie były to słowa rzucone na wiatr, 128 uczniów złożyło ślubowanie, które zostało poprowadzone przez Panią Wicedyrektor Annę Piętkę. Następnie wyprowadzono sztandar Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli, a sztandar Szkoły Podstawowej im, Armii Krajowej został przekazany klasom siódmym, które przyrzekły sumiennie wypełniać swoje obowiązki i dbać o niego. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie nagród i uhonorowanie uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. Dla najbardziej wszechstronnego ucznia Omnibusa Gimnazjum 2018/2019- Wojciecha Zawadki- nagrodę ufundował Wójt Gminy Kołbiel. Osobiście wręczył upominek laureatowi i życzył wszystkim kończącym szkołę realizacji planów związanych z wyborem nowej drogi. Nagrodę Dyrektora za najwyższą średnią otrzymała dwójka absolwentów. Byli to: Julia Mazek uczennica klasy IIId gimnazjum- śr. 5,50 oraz Igor Rogowski uczeń klasy VIIIa szkoły podstawowej- śr. 5,56. Następnie Pani Dyrektor podziękowała rodzicom wyżej wymienionych uczniów za wychowanie tak wspaniałych i zdolnych młodych ludzi, wręczając im listy gratulacyjne. Nagrody za najlepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych otrzymali: język polski- Natalia Piętka-kl. IIId i Kinga Rudnicka-                     kl. IIIa, historia i wos- Julia Mazek kl. IIId i Sebastian Szostak- kl. IIId, matematyka- Małgorzata Piętka kl. IIIc, przedmioty przyrodnicze- Oliwia Wiącek kl. IIIc, język rosyjski- Julia Mazek kl. IIId, język angielski- Adrian Nizio kl. IIIc. Specjalną nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego w arkuszu niestandardowym otrzymała Wiktoria Książek kl. IIIa. Następnie zostały wręczone nagrody za najwyższe wyniki na egzaminie ósmoklasisty: język polski- Igor Rogowski kl. VIIIa, matematyka- Igor Rogowski kl. VIIIa, język angielski- Igor Rogowski kl. VIIIa i Julia Główka kl. VIIIb. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu świadectwa z wyróżnieniem i nagrody wręczyli: Pani Dyrektor Agata Michalczyk, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Robert Moczulski oraz wychowawcy poszczególnych klas. Wreszcie nastąpił wyczekiwany moment wręczenia pozostałych świadectw uczniom kończącym gimnazjum i szkołę podstawową. Następnie nagrody za pracę w poczcie sztandarowym, Samorządzie Uczniowskim, bibliotece, kołach wręczyli  opiekunowie organizacji szkolnych. Szczególne podziękowania za troskę, opiekę, wsparcie i wiedzę przekazaną uczniom na ręce Pani Dyrektor Agaty Michalczyk i Pani Wicedyrektor Anny Piętki złożyła przedstawicielka Rady Rodziców Pani Anna Gizińska. Swoje uznanie dla nauczycieli za lata wspólnej nauki i pracy wyrazili także uczniowie, wręczając wychowawcom kwiaty. Łzy wzruszenia i tęsknoty za minionym czasem pojawiły się na niejednej twarzy. Na zakończenie uroczystości klasy siódme, które żegnały starszych kolegów i koleżanki, przygotowały krótką część artystyczną, jednocześnie absolwenci otrzymali upominki w postaci kubków. Ostatnie chwile w szkole trzecioklasiści i ósmoklasiści spędzili w klasach ze swoimi wychowawcami. Słowa pożegnalnej piosenki brzmiały:                                                   Ty się nie zmieniaj, I spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie masz. O nie… Mówimy Wam do widzenia i życzymy powodzenia!

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.