• Aktualności

      • Dożywianie

      • Osoby chętne do korzystania z dożywiania w stołówce prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli, proszone są o składanie „Kart zapisu na dożywianie” w terminie: 02.09 – 10.09.2020r.

       Karty zapisu dostarczamy do szkoły do osoby pełniącej dyżur przy wejściu do szkoły „wejście główne”. 

       Kart zapisu na dożywianie nie składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0”.

        Karty zgłoszeniowe można pobrać  ze strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego „ Librus” - zakładka - organizacja szkoły – pliki szkoły – karta zapisu na dożywianie.

       Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną liczba dzieci korzystających z dożywiania zostanie dostosowana do wytycznych GIS.

       karta zapisu na dożywnie - karta dużej rodziny.doc

       karta zapisu na dożywnie.doc

      • STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      • W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym informuję, że zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza lub ze strony Gminy Kołbiel. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2020 r.

       Stypendium nie przysługuje:

       - uczniom klas zerowych,

       - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kołbiel

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.