• Aktualności

      • „Warszawska Syrenka” – eliminacje szkolne

      • Drodzy Uczniowie!

       Zapraszamy do wzięcia udziału w  43. Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”.

       Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkoły podstawowej. Uczniowie oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

       I kategoria: klasy 0-III

       II kategoria: klasy IV-VI

       III kategoria: klasy VII-VIII

                 Zgłoszenia przyjmują:

       wychowawcy: kl. 0-III,

       nauczyciele języka polskiego: kl. IV-VIII

        

      • Rekrutacja 2020 r.

      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i I klasy

       Termin rekrutacji oraz przyjmowania zgłoszeń do oddziałów przedszkolnych dzieci 6-letnich i 5-letnich oraz dzieci siedmioletnich do klas I:

       18.02.2020 – 13.03.2020r.

       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli wzorem ubiegłych lat, uprzejmie informuje, iż od dnia 18 lutego 2020 roku, rozpoczyna się rekrutacja dzieci 6-letnich (urodzonych w 2014r) do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli oraz dzieci 7-letnich do klas pierwszych.

       Jednocześnie informujemy, iż dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2015r) również przewidziane zostały miejsca w oddziałach przedszkolnych SP Kołbiel – wnioski o przyjęcie do oddziałów przyjmowane będą począwszy od dnia 2 marca 2020 roku do dnia 13 marca 2020 roku.

       Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych określają zarządzenia i uchwały zamieszczone na stronie Gminy Kołbiel: www.kolbiel.pl

       Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej:

       wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola-dla_dzieci_5-letnich.pdf

       zgloszenie_do-0-dla_dzieci_6-letnich.pdf

       zgloszenie_do_I_klasy-dla_dzieci_7-letnich.pdf

      • DRUŻYNA HARCERSKA „ŻYWIOŁY”

      • Jesteśmy 63 Kołbielską Drużyną Harcerską "Żywioły" im. Feliksa Fijałkowskiego. Od 2010 roku działamy na terenie gminy Kołbiel. Nasze zbiórki odbywają się co tydzień. Drużynę prowadzi pwd. Weronika Morochow.

       W czasie zbiórek poruszamy tematykę problemów współczesnego Świata np., zanieczyszczenie środowiska, dyskryminacje oraz nietolerancję grup społecznych. Nasza praca opiera się również na projektach starszoharcerskich i zadaniach zespołowych, w których harcerze i harcerki uczą się odpowiedzialności, pracy w grupie, samodyscypliny oraz organizacji czasu. Dzięki takim działaniom dzieci integrują się, poznają siebie nawzajem. Na zbiórkach staramy się spędzać czas aktywnie, często na świeżym powietrzu.

       Jesteśmy prężnie działającą drużyną. W tym roku wzięliśmy udział w Akcji Mikołaj Dzieciom, w której zebraliśmy rzeczy dla dzieci z domów dziecka oraz przekazaliśmy im Betlejemskie Światełko Pokoju. Wspólnie z pracownikami i uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli zrobiliśmy paczki świąteczne dla kombatantów AK i im również przekazaliśmy Betlejemskie Światełko Pokoju, tak jak Dyrekcji SP im. Armii Krajowej w Kołbieli, Wójtowi Gminy Kołbiel oraz Proboszczowi Kościoła Świętej Trójcy w Kołbieli. Do naszych obowiązków należy dbanie o groby poległych żołnierzy, uczestników wojny bolszewickiej i II wojny światowej, które znajdują się na pobliskim cmentarzu.

       Na co dzień uczymy się poprzez zabawę, tematyczne gry terenowe, wyjazdy, wycieczki, imprezy hufcowe, ciekawie prowadzone zbiórki. W ten sposób zdobywamy różne stopnie sprawności, co kształtuje charakter harcerza.

      • Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

      • W naszej szkole już od 3 lat obchodzimy Dzień Bezpiecznego internetu DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Z tej okazji młodsze klasy wykonują plakaty w formie plastycznej na brystolu, starsi uczniowie projektują plakaty elektroniczne.