• Aktualności

      • Mądrzy Cyfrowi

      • to program, w którym od 15 września biorą udział uczniowie klasy 8 b. Program łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez nauczycieli informatyki Annę Piotrowską Pyrę i Bartłomieja Wiesnera oraz z wychowawczynią klasy 8 b Marleną Kosno. Organizatorem jest Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

       Uczestnicy Programu MC potwierdzają, że w pełni odpowiada on na potrzebę edukacji młodzieży w zakresie wartości moralnych i technologii cyfrowych. Zadaniem młodzieży będzie zrobić kampanię społeczną w szkole na wybrany temat z zakresu cyberprzemocy: hejt, cyberbullying, cyberstalking.

       MŁODZIEŻ O PROGRAMIE MĄDRZY CYFROWI:

       „Teraz dokładnie się dowiedziałem co to znaczy wzajemny szacunek”;

       „Będziemy korzystaćz różnych programów, aby stworzyć kampanię społeczną w szkole”.

       Więcej informacji:www.madrzycyfrowi.pl  www.facebook.com/MadrzyCyfrowi

                                                                   Anna Piotrowska-Pyra

      • Dojazdy do szkoły

      • ROZKLAD-JAZDY-AUTOBUSOW.pdf

       W związku z budową drogi krajowej S 17 oraz ciągłymi zmianami organizacji ruchu w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 rozkład jazdy autobusów na trasach dowozu do szkół nie ulegnie zmianie. Powyższa decyzja została podjęta i uzgodniona z wykonawcą przebudowy w/w odcinka drogi
       na terenie Gminy Kołbiel i przewoźnikiem obsługującym transport komunikacji publicznej Panem Januszem Wołoszką.

       Jeżeli w trakcie roku uwarunkowania ulegną zmianie wrócimy do analizy zmian kierunków dojazdów do szkół.

        

      • Zmiana rozkładu jazdy

      • Uprzejmie informujemy, że zaplanowana od dnia 9 września 2019 roku zmiana rozkładu jazdy nastąpi późniejszym terminie z uwagi na nieuzyskanie przez przewoźnika stosownych zezwoleń.

      • Stypendium szkolne na rok szk. 2019/2020

      • W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym informuję, że zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza lub ze strony Gminy Kołbiel. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 16 września 2019 r.

       Stypendium nie przysługuje:

       - uczniom klas zerowym,

       - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kołbiel

      • Rozpoczął się Nowy Rok szkolny…

      •  

       W poniedziałek 2 września 2019 roku 558 uczniów rozpoczęło naukę w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. O godz. 9.00 rodzice, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez proboszcza parafii   ks. Krzysztofa Abramowskiego, który w swoim kazaniu zachęcał dzieci i młodzież do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, aby w przyszłości stali się wartościowymi ludźmi.

       Po zakończonej mszy świętej cała społeczność szkolna udała się na salę gimnastyczną, gdzie uroczystego rozpoczęcia Nowego Roku szkolnego dokonała Pani Dyrektor Agata Michalczyk. Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego głos zabrała Pani Dyrektor życząc rodzicom, nauczycielom i uczniom owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym. Serdecznie podziękowała za współpracę Pani Wicedyrektor Annie Piętce, którą na tym stanowisku zastąpi Pani Dorota Cieplińska, równie serdecznie przywitana przez zebranych na sali.

       W dalszej części nowa Pani Wicedyrektor Dorota Cieplińska odczytała listy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Nowi uczniowie zostali miło przyjęci przez koleżanki i kolegów ze starszych klas. Następnie Pani Wicedyrektor Elżbieta Święch zaprosiła poszczególne klasy z wychowawcami do przydzielonych sal i wtedy usłyszeliśmy pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/20.

       Życzymy Wam dobrego roku.

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.